Vi står alla under inflytande av den grekiska myten. Ett i särklass enormt starka argument under antik tid som slog fast att det enda verkliga i vår värld är universaler, generella begrepp och något som ofta benämns sant i sig. Här lades grunden för en extrem myt som senare under upplysningstiden kom att förstärkas än mer.

Idag utgör denna stora myt tveklöst det största moderna världsproblemet. Den verkar som en fanatisk inriktning där en stor mängd hämmande doktriner förminskar verklighetsupplevelsen hos vanliga människor.

Synergism

Vägar till harmoni