Hjärntvättad av det klassiska paradigmet.

(Med detta axiom, "Jag tänker därför existerar jag" separerade René Descartes till slut medvetande och kropp, en uppdelning som kallas den Cartesisanska dualiteten. Denna filosofi stipulerar ett nytt begrepp helt och hållet, det mentala, som då är helt och hållet avskuret från något "materiellt" som då blir kroppen. Det blir en permanent och svår brytning i den sfär som måste vara odelad, medvetandetsfjären. Konsekvenserna är ödesdigra för människan och har lett till en veritabel katastrof för både den västerländska världen där störningen uppstod, men också stora delar av resten av världen. Inget står utanför den globala påverkan längre.

Att leva med en artificiell och indoktrinerad världsbild som skijler sig från sakernas faktiska tillstånd får detta samma följder som om att man tror att armar är ben och tvärtom, det påverkar allt. Bara ordet psykomatiskt som så allvarligt missvisar att det helt separerade objektet psyke skulle kopplas (inte samma sak, utan vagt kopplat) till kroppen, när det uppenbart är helt samma sak. Illusionen är så verklig att den till och med kommmit att förorena medicinskt språkbruk. Ungefär som att säga att blindtarmsinlfammation sitter i skallen. Sitter något i medvetandet är det bortom alla tvivel att det även sitter kroppsligt. Just att ett ord skapts pekar på det oerhört allvarliga i denna konstgjorda uppdelning, det skulle inte ens behövas ett ord i detta fall. Språken i orienten har inte problemet och naturligtvis betydligt färre både psykosomatiska besvär. Konsekvenserna är lätta att förstå.

 

 

Here we need to step back and consider how deeply brainwashed we’ve become by the paradigm of separation. Taking something that is whole and intact, we’ve amputated the head from the body and now believe that they are indeed distinct from each other, despite the obvious fact that neither one can function without the other in any practicable way (except perhaps in certain science-fiction movies). Descartes performed quite a magic trick to convince the world that this is actually plausible. Four centuries later we’ve continued to be a mesmerized audience that buys into his sleight of mind (pun intended).

Merriam-Webster defines psychosomatic as “of, relating to, involving, or concerned with bodily symptoms caused by mental or emotional disturbance.” The word itself typically has a pejorative flavor, as if physical ailments conjured by the mind are less substantive than those with a purely corporeal cause. Yet the distinction that the term psychosomatic is making is unclear if not absurd. If something is in your mind, of course it’s in your body as well! It couldn’t be otherwise. Creating a word to designate a connection between parts of a whole entity illuminates the tragedy of duality. When we calm the mind by meditating, we note the effect it has on slowing our heart rate and reducing our blood pressure. Why would other circumstances of our mental activity be entirely cut off from our physical being? Why would we think that prolonged fear or anxiety wouldn’t impact our physiology?

What we call the placebo effect is further proof that the mind affects the body. Although medical researchers at first marginalized the phenomenon by saying, “It’s just a placebo effect,” attitudes have changed. The popular Internet site WebMD now says this:

The fact that the placebo effect is tied to expectations doesn’t make it imaginary or fake. Some studies show that there are actual physical changes that occur with the placebo effect. For instance, some studies have documented an increase in the body’s production of endorphins, one of the body’s natural pain relievers.1

 

The prestigious Mayo Clinic shares that opinion, as published in its Mayo Clinic Health Letter in April 2014: “The placebo effect can vary from having zero to a 100 percent effect, even in the same condition.”2 Indeed, the placebo effect should motivate medical research to further study the mind’s ability to heal the body. Our mind and emotions affect our physical being, just as our physical condition influences our thoughts and feelings.

Synergism

Vägar till harmoni

Oljefärger finns i 20 000 kulörer, ett foto har bara RGB

Tavlor målade på duk i förfinad oljeteknik utgör ett begränsat titthål det som vi idag förfelar att beskåda

Vestibuler

Stilleben

Landsskapsperspektiv

Skimrande skira skyar, skuggvärden

Hartser, fernissor, vaxer, lösningsmedel.

Oljefärgernas rivningsgrad

Posuere dgio leout vulputate

Aliquet suscipit elit dui lobortis

Den förkrossande dualiteten hotar västs hela välfärd.

Indoktrinering och förvrägnande metafysiska låsningar som legat ouppklarat med tankegods sedan de gamla grekernas tid, dessa förmörkande och irrationella element har bland annat gjort att den nya fysiken som varit gällande sedan nära hundra år ännu inte har slagit igenom. Vår låsning till dogmer vi inte ens är medvetna om ligger oss som en hämsko för vår utveckling.

 

Vi har i väst blivit blinda för naturen ur dess olika skiftningar och skepnader. Måleriet är sätt att öppna synen för de skiftningar och små förändringar som vi har blivit blinda för på grund av varddagslunk och enformighet. De flesta går i dagen strikt med blicken ner i backen och längtar efter datorer och plasma-apparaters simpla RGB-ljus. Verkligheten har blivit både förenklad och förslöad, och framför allt outsägligt trist. Konst, musik, arkitektur renässansens tre ben är idag reducerade till oändliga repitioner på det som är samma och lätt igenkännligt.

Det är knappast ett under att vi blir trötta och utslitna, lika lite som löpande band är bra

Naturen och oljefärgerna.

Fernissedjup

Oljefärgernas olika reflektionsdjup är beroende av fernissornas olika egenskaper.

 

Det finns ett stort antal olika typer av medium och hartser som kan vara lämpliga att använda.

 

I upp till sju lager..

Nyttan med måleriet kommer fram i de olika lagren som bygger upp motivet. Fernissor, hartser och torkande oljor bäddar in pigmenten, så beroende på var i lagren lyser de olika.

 

En oljemålning riktigt utförd är ingen platt företeelse.