Moderna människan är slav under metafysiska religiösa principer.

Klassiska fysiken är den största sjukdomsalstraren, den är också ansvarig för tre världskrig, i det sista, kalla kriget var det mycket nära att jorden gick under.

Synergism

Vägar till harmoni

Här finns alla chanser

Den gamla klassiska fysiken och dess begränsningar

Dateline \\ News Category

I den gamla fysikens begränsningar så finns inte de möjligheter som borde existera, det är en gammal metafysik med föreställningar som vi ärvt från de gamla grekerna.

Tyvärr så tvingas elever på helt olämpliga saker, som vare sig är objektiva eller riktiga. Det värsta med dessa saker är att de senare i livet ställer till det för personen. Mytologiska föreställningar från de gamla grekerna, behärskar och ställer till det, utan att den enskilda eleven har någon möjlighet att göra något.

News Headline

Dateline \\ News Category